خط لب

حجم دهی به لب : کسانی که خط لب بی رنگ دارند و یا تمایل دارند لبهایشان بزرگتر به نظر برسند میتوانند ازین تکنیک استفاده نمایند .

. از بین بردن کبودی لب : کسانی که در اثر اتفاقات مخزن لبهایشان کبود شده میتوانند با استفاده ازین روش از درجه کبودی لبهایشان را کم کنند .

حجم دهی به لب های که بسیار نازکند کار در این روش بدین صورت انجام میپذیرد که رنگدانه ها مطابق با رنگ لب به اندازه ای به صورت ….. فضای لب به آن ….. آن داده میشوند که گویی خط لب هم رنگ لب خود را کشیده اید . در نظر داشته باشید که …..در این روش با …. و رنگ کار میکند و هیچ گونه تزریغ ژل انجام نمیپذیرد.

بهبود لب شکری ها : کسانی که در اثر تصادف یا به صورت مادر زاد در قسمت لب خود دچار مشکل میباشند. میتوانند به راحتی این مشکل تا حد زیادی از دیده حذف نمایید که مطمئن در اعتماد به نقش آن افراد تاثیر شگرفی خواهد داشت

بهبود گودی لب ها: خنثی نمودن کبودی لبها افراد توسط میکرو رژلب و خط لب هر دو کاملا در زمینه آرایش دائم قرار میگیرند و همیشه 3 الی 4 درجه امکان کمرنگ تر شدن پس از اولین کار وجود دارد و در این درصد زیادی به نوع پوست مربوس میشود.

بهبود خط لب بدون آرایش : افراد اداری و شاغل در این مورد بسیار با انگیزه خواهند بود چون دیگر مجبور به قرینه سازی و یا مراقبت از پاک شدن رژ لبشان هستند

لب